Krojanty 2010

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
OBCHODÓW 71 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
I WIDOWISKA HISTORYCZNO – MILITARNEGO
„SZARŻA 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH",
W DNIACH 4 - 5 WRZEŚNIA 2010 ROKU POD KROJANTAMI k. Chojnic
04.IX.2010 r.

 

Sobota


17.00 – KONFERENCJA POPULARNO - NAUKOWA zorganizowana na terenie
Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi.
05.IX.2010 r.

Niedziela


CZĘŚĆ PATRIOTYCZNO – RELIGIJNA

 


10.45 – Uroczyste otwarcie - wprowadzenie warty honorowej i podniesienie flagi
państwowej na maszt, powitanie gości.
11.00 – Składanie wieńców i kwiatów;
– Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi,
przemówienia Ułanów oraz zaproszonych gości;
– Apel Poległych;
– Hymn Ułański – Marsz 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
12.00 – Polowa Msza Święta.


CZĘŚĆ PLENEROWA

 


13.30 – Początek części plenerowej - widowiska historyczno - militarnego „Szarża Pod
Krojantami" oraz prezentacja klubów jeździeckich.
14.00 – Widowisko pt. „Szarża pod Arcelinem z 1920 r.".
14.30 – Koncert Orkiestry Garnizonowej z Elbląga, a następnie pokaz bryczek i powozów.
15.25 – Pokaz musztry szwadronu kawalerii oraz XV Bieg Ułański.
16.20 – Inscenizacja „Szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich z 1.IX.1939 r.".
17.00 – Defilada i prezentacja wszystkich uczestników widowiska - Zakończenie.
17.30 – Występ zespołu muzycznego „Big Band' u Chojnice".


Poprawiony (czwartek, 02 września 2010 19:20)